גבורה בשואה

פעולה ולימוד על גבורתם של מי שקיימו את המצוות בזמן השואה.