שמע בני מוסר אביך(פעולה)

אשה מלקטת שעורים

פעולה עוסקת בשבועות.
המוסר האנושי יכול להשתנות מאדם לאדם אך המוסר האלוקי הוא קבוע וניצחי ומופיע במצוות התורה.