שאלון אב לפרשת בלק

ילדים מחזיקים ספר תורה

א. כלי התחבורה של בלעם היה? ‏ב. מאיפה ראו ב" את 'קצה העם'? ‏ג. איפה נפגשו בלעם ובלק? ‏ד. המלאך התייצב במקום שבו לא אמרו לנו שבלעם הלך, מה ההגדרה של אותו מקום?(רש"י) ‏ה. מי היה אלוקיו של בלעם הרשע? (מה הכינוי שלו?) ‏ו. השלימו את הפסוק- "תמת נפשי מות ישרים __________" ‏ז. מספר שחוזר […]

פיקולו

משחקים

המשתתפים מכים בקצב על ברכיהם. המדריך נותן פקודה ועל החניכים לבצע בידיהם את התנועה המתאימה לפקודה בלי להתבלבל

שבוע זהב

מתאים לשבת, יום חול   הפעולות נמצאות בקובץ המצורף בצד –>

שאלון אב לפרשת חקת

ילדים מחזיקים ספר תורה

א.  נתמנה לכהן במקום אהרן אביו (כ', כ"ח ) ב .  הכהן  ששורף את הפרה צריך לכבסם (י"ט, ח' ) ג . כל דיני הפרה האדומה אמורים גם בו (י"ט, י' ) ד .מקום שגם מעליו סרה מלכות  מואב  (כ"א, ל' ) ה. ______  _____ המקום שם מת ונקבר אהרן  (כ', כ"ג-כ"ד ) ו. "וימאן […]

שאלון אב לפרשת קרח

ילדים מחזיקים ספר תורה

מתאים לשבת, חול   א      העביר את הקטורת בתוך העדה וע"י כך נעצרה המגפה. ב      כך יידעו בנ"י שה' בחר במשה ואהרון. ג      "כדגן מן ה________". ד      בנו של אליאב שהצטרף אל קורח. ה      "_______ אחד יחטא…" ז       אינו רשאי להקטיר קטורת. ח      לא נטל משה מבני ישראל. ט      רק הוא רשאי לאכול מקורבנות בני […]