מחלקת הדרכה

נושא: ארץ ישראל
תת נושא: ארץ ישראלגלות וגאולהעם ישראלעם סגולה
מתאים לגיל: חב"ב (ט ומעלה)

מחשבת הגאולה

מקור עוסק בגלות וגאולה.
בספרו "אורות התשובה" [פי"ב יב]
מתאר הראי"ה זצ"ל מחשבה שירדה ממרומי גדולתה וממקור טהרתה


 מתאים ל: שבת, יום חול


 


 


עמודים נוספים שיכולים לעניין אותך:

גאולה בימינו


ראשית צמיחת גאולתנו (פעולה)


 


 


 


בספרו "אורות התשובה" [פי"ב יב] מתאר הראי"ה זצ"ל מחשבה שירדה ממרומי גדולתה וממקור טהרתה. סיבת הירידה היא מפני שאחרי שנתגשמה במעשה ובחיים טפלו בה אנשים שאינם הגונים אשר החשיכו את יופיה והדרה. בהמשך דבריו הוא מבאר כי ה"מחשבה" היא גאולתם של ישראל, שהיתה גנוזה מאות שנים במרומים והחלה להתגשם בדורות האחרונים.

מחשבה זו, כאשר מטפלים בה אנשים שאינם מהוגנים, מתחוללות בה שתי תופעות, האחת שלילית והאחת חיובית. התופעה החיובית היא שאותם אנשים שהם קטנים באיכות יש להם גודל כמותי, ואעפ"י שהכמות לעומת האיכות אינה נחשבת, מכל מקום כשהכמות מצטרפת עם האיכות היא מעטרתה, "ברוב עם הדרת מלך". ואין הכוונה לכמות מספרית בלבד אלא גם לכמות הכחנית, שהם המרץ והאמביציה לקדם ולהשיג דברים ולבססם בדרכים מעשיות. כל אלו הדברים מתגלים יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס, החסרים רוח אצילי שהוא על פי רוב מתיש את הכוח ביחוסו לחומר. מבחינה זו יוצאת המחשבה נשכרת.


אך במקביל, מתחוללת במחשבה המתגשמת גם תופעה שלילית. באותו פרק זמן שהמחשבה צריכה לקנות לה בסיס חומרי, דרכה לרדת ממעלתה והיא מושלכת לארץ ופריצים באים ומחללים את קדושתה, עד שהמחשבה שמקורה בקודש נראית כפעולה חילונית. ובגלל מכאוביה הרוחניים היא מוטלת עיפה בחולשת כח, כמעט ללא רוח של חיים.


 


תרכובת זו של חיוב ושלילה, של התעצמות ממלכתית וכרסום בדמות היהודית,


הביאה רבים, שלא באו בסוד הגאולה, לרפיון ידים והתרחקותם משותפות או הזדהות עם תהליך גאולתם של ישראל.


 


על מדוכה זו עמד בשעתו הראי"ה זצ"ל, לאחר שקבע כי כנסת ישראל כולה,


לא רק קניניה הדתיים אלא גם קניניה הלאומיים, כגון: שפתה, ההיסטוריה שלה, מנהגיה ועוד,


 שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוקים שורה בהם.


על יסוד הנחה זו הוא שואל:


אם בזמן מן הזמנים תתעורר תנועה שתשתדל לשלול מהם את רוח אלוקים ויאמרו שכל אלה הם בשם רוח האומה בלבד,


במצב כזה מה צריכים צדיקי הדור לעשות? למרוד ברוח האומה, אפילו בדיבור, או למאוס את קנייניה?


זה דבר בלתי אפשרי, רוח ה' ורוח ישראל אחד הוא. ואם כך, מה כן צריכים לעשות?


צריכים לעבוד עבודה גדולה לגלות את האור והקודש שברוח האומה, את אור אלוקים שבתוך כל אלה.


הסברה זו תביא בסופו של דבר שכל המחזיקים במחשבות של הרוח הכללי וכל קניניו ימצאו את עצמם,


 ממילא שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלוקים. [אורות עמ' ס"ד]


 


('אילת השחר' / הרב יעקב פילבר)


 


  


תיוג: גאולה, הגאולה, זמן הגאולה, אילת השחר, עם ישראל, גאולת ישראל, גאולתם של ישראל, משיח, מדינת ישראל, אתחלתא דגאולה.

קבצים מצורפים

לפעולה זו לא צורפו קבצים

פוסטים נוספים

ניצול שואה מדבר לדורות הבאים

סרטון עם עדות מרתקת של שמוליק שילה ז"ל,
יליד לוצק שבפולין, שרד כילד בן 12 את השואה.
נלחם במלחמת העצמאות והיה ממקימי הקיבוץ צאלים בנגב.

נאומו של אנטולי (נתן) שרנסקי

וכיום כשאני רחוק יותר מתמיד מבני עמי ומאביטל שלי, כשאני עומד בפני שנים ארוכות וקשות של מאסר אני אומר לעמי ולאביטל שלי: לשנה הבאה בירושלים!

"ונפש כי תקריב קורבן"

לימוד על כוחו ותפקידו של כל אדם בעם ישראל, על חבלי המשיח הקשים, ועל הקשר שלהם לפרשת ויקרא.