זאזו

משחקים

משחק שבו כל החניכים יושבים במעגל על כיסאות, יש חניך שעומד באמצע ומנסה להתיישב על כסא ריק ומטרת החניכים לא לאפשר לו לשבת

שמירת העיניים

ילדים מחזיקים ספר תורה

מקור עוסק בשאלה ותשובה בנוגע לשמירת העיניים לבנים ולבנות