להיות מורה

-"מורה?? אדוני רוצה להיות מורה?"
-"כן, בוודאי," גאווה בגרוני ולא רעד בקולי. ודמיוני פרש כנפיים, כיצד יושב לי כבודי שנגזל

מדוע מת הפרפר

קטע עוסק בהתקדמות.
זהו ספור שכל הורה ומחנך צריך לזכור: להגיש לילד או לילדה את כל צורכיהם, לעשות במקומם- אלו דברים שעלולים להחליש את יכולת ההתפתחות של אותם שרירים.

חינוך נפרד

קטע עוסק בקדושה.
זה שנים רבות מתנהל ויכוח לגבי יתרונותיו האפשריים של החינוך המעורב מול חסרונותיו. אמונה ברוורמן מביעה את דעתה בנושא.

על קוטר וקטר

על ארבעה בנים דיברה התורה, שלושה קוטרים וקטר.
קטע מקסים לכל מי שמנהיג קבוצה.

המקלון וכלי הנגינה

סיפור על ארץ כלי הנגינה והמקלון,
על מנהיגות נכונה, תפקיד המנהיג וקשיי המנהיגות.